Information till personal och kommuninvånare 18.3.2020

Information till personal och kommuninvånare 18.3.2020

Lappträsk kommun fungerar så normalt som möjligt trots coronaviruset

Beredskapen för coronaviruset samt åtgärderna för att förhindra att den sprids har inte förlamat Lappträsk kommun.

– Ledningsgruppen sammankommer åtminstone varje dag och arbetar ständigt med personalen för att säkerställa att de kommunala bastjänsterna fungerar så bra som möjligt under undantagstillståndet, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Den 18 mars 2020 övergick nästan alla elever i kommunen till distansundervisning. Endast ett fåtal barn har blivit kvar i närundervisningen. Förskoleundervisningen fungerar i samband med småbarnsfostran. En del av föräldrarna har också låtit sitt förskolebarn övergå till distansundervisning.

– Tur att vi har bra utrustning och kunskap att genomföra distansundervisning. Vi är säkra att med lärarnas professionalism kombinerat med vårdnadshavarnas stöd lyckas vi ordna undervisningen på ett bra sätt, säger Pia Aaltonen, direktör för bildningsväsendet.

Kommunens ledningsgrupp strävar efter att säkerställa att verksamheten är så normal som möjligt trots undantagstillståndet.

– Personalen har varit mycket ansvarsfull och engagerad i denna situation, vilket är verkligen viktigt i detta skede.

Alla gör sitt bästa för att säkra lokalbefolkningens hälsa och säkerhet, berömmer kommundirektören.
Ledningsgruppen sammankom på morgonen den 18.3.2020 och behandlade bland annat förändringar inom serviceproduktionen.

Följande konstaterades:
– Butikskasse-tjänsten inleds för kommuninvånare som är över 70 år gamla som välfärdsdirektörens stödtjänst till de människor som inte har anhöriga eller som inte har möjlighet att själv sköta sina butiksärenden.
– Bokkompis-tjänsten utvidgas till alla över 70-åriga kommuninvånare. Traditionstalkot i samarbete med biblioteket sköter om detta.
– Man informerar personal och vårdnadshavare om försäkringsskydd vid distansarbete och distansundervisning. Skyddet är i kraft medan man gör arbetsuppgifter på distans. Eleverna täcks av en gruppolycksfallsförsäkring vid den schemalagda och skolspecifika skoltiden och under skolresor. Försäkringen är giltig över hela världen även under läroplansenliga klassresor och lägerskolor. Distansundervisningen utförs enligt skolans anvisningar och i enlighet med läroplanen, så gruppolycksfallsförsäkringen är giltig som vanligt.
– Skolmat ordnas endast för eleverna som studerar i närundervisning. Måltiderna inom småbarnsfostran ordnas som vanligt.
– De äldre kommuninvånarna kommer den här veckan att sändas information i pappersformat om coronaviruset och om ändringarna i serviceproduktionen som orsakats av viruset. Nästa veckas onsdag skickas information i pappersformat med Itäväylä till alla kommuninvånare.- Man behandlade hur situationen påverkar den kommunala personalens arbetsuppgifter, eventuella permitteringar och kommunens ekonomi. Samarbetsförhandlingar bör inledas.

Dessutom:
Ledningsgruppen påminner arbetstagarna, att kommunens sedvanliga anvisningar och spelregler gällande bl.a. frånvaro är fortfarande ikraftvarande d.v.s. frånvaron bör fortsättningsvis överenskommas med förmännen per telefon.

Dessutom påminner man om den ikraftvarande möjligheten till oavlönad ledighet med syftet att spara pengar. Ledigheter beviljas om det inte finns lämpliga arbetsuppgifter att erbjuda.

Kommundirektören har instruerat att utomstående ersättare inte ska anställas förrän det har konstaterats på hela kommunnivån att det inte finns ersättare inom den egna personalen.

Ledningsgruppen sammankommer följande gång som en reducerad beredskapsledningsgrupp 19.3.2020 kl. 9 eller tidigare vid behov.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun

Tiina Heikka, kommundirektör