Enkät för invånarna om utarbetandet av kommunstrategin

Lappträsk kommun förnyar sin strategi. Enkäten för invånarna om den nuvarande människo-orienterade-strategin och utarbetandet av en ny kommunstrategi delas ut till varje hem. Undersökningen kan besvaras genom att returnera pappersenkäten till kommunkansliet eller biblioteket. Du kan också svara på enkäten elektroniskt från den här länken:

Elektronisk enkät

Svarstiden slutar den 28.3.2021