Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta personer i ålder 18-69 år som hör till riskgrupp 2

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Vi använder en återuppringningstjänst – dina uppgifter sparas i systemet, ring bara en gång. Vaccineringen är avgiftsfri.

Vecka 11 inleds alltså vaccinationerna för personer som hör till riskgrupp 2, vaccinationerna fortsätter även för personer som hör till riskgrupp 1.

Vi kan tyvärr inte ännu säga när vaccinationerna för personer födda år 1946 eller tidigare fortsätter. Vi öppnar tidsbeställningen för denna åldersgrupp så fort vi får närmare besked om vaccinleveranser.

Personer i ålder 18-69 år som hör till riskgrupp 2 – det finns lediga vaccinationstider vecka 11 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 17.3.2021).

 Personer i ålder 18-69 år som hör till riskgrupp 1 – det finns lediga vaccinationstider vecka 11 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 17.3.2021).

Riskgrupp 2  

Personer födda år 1952-2003 (18-69 år) med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till riskgrupp 2 hör personer med

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • tillstånd som stör andningen
 • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvarar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • sömnapné
 • psyksjukdom
 • sjuklig fetma (BMI över 40).

 

Riskgrupp 1

Personer födda år 1952-2003 (18-69 år) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till riskgrupp 1 hör personer som genomgått

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation

och personer med

 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i immunförsvaret
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination