Elev i Kirkonkylän koulu smittad av coronaviruset

Meddelande 8.4.2021

Elev i Kirkonkylän koulu smittad av coronaviruset

En elev i Kirkonkylän koulu har konstaterats vara smittad av coronaviruset.  Den insjuknade har inte exponerat skolans personal eller elever för smittan under skoltid. Situationen orsakar åtminstone tillsvidare inga ändringar i skolans verksamhet.

Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med övriga personer som blivit exponerade för smitta, och samtidigt ger de direktiv gällande karantänen. Om ingen kontakt tagits, har hälsovårdsmyndigheterna bedömt att ingen exponering skett.

Lappträsk kommun meddelar skilt om eventuella ytterligare smittor. Vi informerar vårdnadshavarna via Wilma om eventuella specialarrangemang i skolan.

För att skydda personernas integritet ger Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna ingen ytterligare information i fallet.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant med läget. Vi reagerar snabbt vid behov om situationen ändras. Kommunen ger mera information om läget förändras.

Lappträsk kommun