De reviderade miljöskyddsföreskrifterna för Lappträsk har trätt i kraft

De reviderade miljöskyddsföreskrifterna för Lappträsk har trätt i kraft 1.3.2016. Kommunfullmäktige i Lappträsk godkände miljöskyddsföreskrifterna på sitt möte 20.1.2016.

I de reviderade miljöskyddsföreskrifterna har förändringarna i lagstiftningen och Kymmene avfallsnämnds avfallbestämmelser beaktats. Föreskrifterna har också bearbetas till en mer lättläslig form.

Att avlägsna sandningssand är aktuellt, och gällande detta har miljöskyddsföreskrifterna preciserats till innehållet. Det är inte längre förbjudet att använda lövblåsare för att avlägsna sandningssand, men uppkomsten av damm bör ändå förhindras vid allt maskinellt underhålls- och rengöringsarbete genom att använda tillräckligt med vatten. I förskrifterna begränsas också bullerolägenheterna som maskinerna förorsakar.

Liksom tidigare ingår föreskrifter om bl.a. hantering av avloppsvatten, att utnyttja betong- och tegelavfall i jordbyggnadsarbeten, bekämpning av buller, oljecisterner, jordvärmesystem och placering av rastgårdar för hästar i miljöskyddsföreskrifterna.

Målet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena förebygga att miljön förorenas samt avhjälpa och minska skador som förorsakas av förorening.

Miljövårdsbyrån i Lovisa har hand om alla miljövårdsärenden som berör Lappträsk. Miljöskyddsföreskrifterna finns att läsa på Lovisa stads hemsida:

http://www.loviisa.fi/sv/service/miljoochnatur/lokalabestammelser.

Mer information:

Heidi Lyytikäinen                                                  tfn 0440 555 373

miljövårdssekreterare                                       heidi.lyytikainen@loviisa.fi