Anbudsbegäran, förnyande av fönster Kimoböle skola

ANBUDSBEGÄRAN

23.3.2016

FÖRNYANDE AV FÖNSTER

PLATS Lappträsk kommun, Kimoböle fd. skola

BESTÄLLARE Lappträsk kommun

Lappträsk kommuns tekniska nämnd ber om anbud gällande förnyande av fönster och ytterdörrar till Kimoböle fd. skola enligt följande:

Anbudet ska innehålla förnyande av skolbyggnadens alla fönster med tillbehör och arbeten. Borttransport av gamla fönster och dörrar och annat avfall som blir från andra arbeten skall ingå i priset.

Beställaren ordnar inga sociala utrymmen eller andra utrymmen för entreprenören utan ordnande av dessa och bekostandet skall ingå i entreprenaden.

Arbetet skall vara färdigt i sin helhet 28.10.2016.

För att kunna ge anbud krävs att man besöker platsen och noggrant bekantar sej med platsen.

Anbudsbegäraren förbehåller sej rätten att förkasta alla anbud på grund av för högt pris eller av annan orsak.

Anbudshandlingarna finns att ladda ner under adress http:http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-004517/

Anbudet ska lämnas in senast den 11.4.2016 kl 14.00.

Tilläggsuppgifter i ärendet och överenskommelse om besök på platsen ger tekniska arbetsledaren Aki Kantele tel 044 720 8658.