Coronavirus – gör så här om du misstänker smitta

Om du insjuknar i hög feber och samtidigt har symtom i luftvägarna, såsom hosta eller andnöd, inom 14 dygn efter att du åkt från epidemiområdet, eller om du har varit i nära kontakt med en person som insjuknat i det nya coronaviruset:

Kontakta alltid först Lovisa hälsocentral tfn 019 505 1300 (vardagar klockan 8-16) eller Jourhjälpen tfn 116 117. Du får anvisningar om hur du ska uppsöka vård, kom inte till hälsocentralen utan att ringa på förhand! I nödsituation ring 112!

Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser, släng genast den använda näsduken i soporna.

Aktuell, uppdaterad information om coronaviruksesta hittar du på THL:s sidor.

En god handhygien är det bästa sättet att förhindra virussjukdomar!

Tvätta händerna alltid

  • när du kommer in utifrån
  • före matlagning och måltider
  • efter toalettbesök eller blöjbyte
  • efter att du snutit dig, hostat eller nyst
  • när du rört vid samma ytor som en förkyld person.

Rör inte vid ögon, mun eller näsa, om du inte nyligen tvättat dina händer!

Hosta rätt

  • Täck din mun och näsa med engångsnäsduk när du hostar eller nyser.
  • Hosta och nys i armvecket om du inte har en näsduk, inte i händerna.
  • Släng omedelbart den använda näsduken i soporna.