Drömmarnas boende i Lappträsk – Program

Drömmarnas boende i Lappträsk

– En hållbar vardag mitt i naturen

Helsingfors centrumbibliotek Ode, 3.3.2020

PROGRAM

17.45                  Anmälning & kaffe

18.00                  Öppning av evenemanget, Tanja Pöyhönen, projektledare, Lappträsk kommun

En fungerande vardag i Lappträsk, Timo Virtala

Gruppbyggande mitt i naturen, Pekka Heikkinen, Aalto-yliopisto

Boendets miljöpåverkan, Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto

Bostadsområdet och välbefinnande, Laura Arpiainen, Aalto-yliopisto

19.00                  Kaffe och nätverksarbete

Drömmarnas boende vid gruppbyggnadsområdet

Välkommen att förälska dig i Lappträsk, Tiina Heikka, kommundirektör, Lappträsk kommun

21.00                  Evenemanget avslutas