Boostervaccination mot coronavirus rekommenderas för över 65-åringar och riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar denna höst en ny omgång boostervaccinationer mot coronavirus för alla 65 år fyllda, 18 år fyllda som tillhör medicinska riskgrupper samt 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar. 

 En boosterdos kan undantagsvis också ges andra 18 år fyllda personer av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av utstationering eller för en resa på grund av kraven i destinationslandet. 

 Under den kommande höstperioden kan man få en boosterdos när det gått minst tre månader sedan den förra vaccindosen eller sedan man insjuknande i covid-19. Det rekommenderas att man tar vaccinet i samband med influensavaccineringen. Den exakta tidtabellen för höstens influensavaccineringar meddelas senare. 

 Skillnaden jämfört med tidigare är att det i fråga om målgrupperna för boosterdosen inte längre spelar någon roll hur många vaccindoser personen tidigare fått eller hur många gånger hen eventuellt varit insjuknad i covid-19. 

 THL:s tidigare rekommendationer om grundvaccinationsserier och boosterdoser gäller fortfarande. 

 För boosterdoserna kan man använda ursprungligt vaccin eller nya skräddarsydda vacciner, som anpassats till coronavirusets varianter, när de finns tillgängliga. Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) beslut om försäljningstillstånd för skräddarsydda vaccinpreparat inväntas i början av september. THL informerar senare om kommande skräddarsydda vaccinpreparat och om vilka vacciner som används i höstens boosterdoser. 

 Ytterligare information om rekommendationen om boosterdoser, läget för vaccinationen av social- och hälsovårdspersonalen och kommande skräddarsydda vaccinpreparat:
THL rekommenderar effektivering av coronavaccinationsskydd för äldre och riskgrupper under hösten  

 Mer information om coronavirusvaccinationer på Lovisa stads webbplats: www.loviisa.fi/sv/coronavaccin