Bildningsväsendet informerar:

Epidemisituationen har ytterligare förvärrats i Lappträsk kommun och i Finland över lag. Av denna anledning har Regionförvaltningsverket i Södra Finland genom beslut den 21 januari 2022 fortsatt att införa begränsningar för användningen av kommunala lokaler. Lokalerna kan dock användas för privat bruk och familjeaktiviteter.

Lappträsk kommun öppnar under stängningstiden 25.1-7.2.2022 användandet av gym och idrottshallar. Turer kan sökas för aktiviteter med anknytning till privat- och familjeliv för 1-5 personer under högst två timmar åt gången.

Du kan till exempel ansöka om användningstur i gymmet genom att betala en engångsavgift för att använda gymmet och betala en nyckeldeposition (om du inte redan har en nyckel). Nyckeln programmeras för en viss tid (max två timmar) för vilket skiftet har beviljats. Användningsavgiften är 5 euro/användning och är inte beroende av antalet användare eller skiftets längd.

 

Aktiviteter som omfattas av privatliv och familjeliv kan anordnas i Lappträsk på följande platser:

Gymmet kyrkobyn:                   Användning av gymmet för familjer och professionella idrottare

Kirkonkylän koulu idrottssal: Användning av gymmet för lagstadgad verksamhet (småbarnsfostran, skolor, socialt arbete), för familjer och professionella idrottare

Porlom idrottshall:                     Användning av Idrottshallen för lagstadgad verksamhet (skola), för familjer och professionella idrottare

 

TURERNA KAN ANSÖKAS FRÅN KOMMUNENS SAMSERVICEPUNKT FÖR AVSTÄNGNINGSPERIODEN 25.1.-7.2.2022

 

Mer information och kontakt:

Lappträsk kommuns samservicepunkt

kunta@lapinjarvi.fi eller tel. (019) 510 860