Bildningsväsendet i Lappträsk kommun söker bibliotekschef till ordinarie tjänst fr.o.m. 1.5.2018 elle r enligt överenskommelse

En timme öster om Helsingfors! Lappträsk är en människoorienterad och idyllisk kommun belägen i östra Nyland med goda förbindelser.

Bildningsväsendet i Lappträsk kommun söker till ordinarie tjänst fr.o.m. 1.5.2018 eller enligt överenskommelse till biblioteks- och kulturväsendet en

bibliotekschef

med placering i biblioteket i Lappträsk kommun.

Lappträsk är en tvåspråkig kommun. Dess huvudbibliotek finns i kyrkobyn och närbiblioteket i Porlom by. Biblioteksledaren är medlem i bildningsväsendets ledningsgrupp.

Urvalskriterierna är baserade på bibliotekslagen (1492/2016). Av den som leder det kommunala biblioteksväsendet förutsätts högre högskoleexamen, i praktiken uppvisade ledaregenskaper och god kännedom om bibliotekets uppgifter och verksamhet. Tvåspråkighet räknas som merit. Av sökande önskas dessutom förmåga att utveckla den människoorienterade kommunens tjänster samt förmåga att samarbeta med olika människor och samarbetspartners.

Den valda personen ska lämna ett godtagbart intyg om hälsa.

Lönen bestäms enligt AKTA, och uppgiftens omfattning beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. Vid tillsättande av tjänsten tillämpas en fyra månaders prövotid.

Ansökningstiden går ut måndagen den 9.4.2018 kl. 12.00. Ansökningar via www.kuntarekry.fi.

Tilläggsuppgifter: direktören för bildningsväsendet Pia Aaltonen pia.aaltonen(a)lapinjarvi.fi 050-5439522

Bekanta dig med kommunen www.lapinjarvi.fi

LAPPTRÄSK KOMMUN ÄR EN RÖKFRI KOMMUN.