Kundförfrågan som styrguppen för Lape Nyland utfört har fått nationell uppmärksamhet.

Kundförfrågan som styrguppen för Lape Nyland utfört har fått nationell uppmärksamhet. STM:s nyhetsbrev gällande kundförfrågan finns här (på finska): http://stm.fi/lape/uusimaa-ja-etela-karjala

Läs mer om de smidiga experimenten här: https://www.lapeuusimaa.fi/ajankohtaista/

Dessutom ombmeds kommunerna att vidarebefordra information om Lape-integrationsfaddrar: https://www.lapeuusimaa.fi/tule-mukaan-integraatiokummiksi/