Bildningsnämndens föreningsunderstöd

Bildningsnämnden i Lappträsk anslår föreningsunderstöd att sökas. Ansökningstiden är 1.3–30.4.2022.

2022 års föreningsbidragsansökan lägger särskild vikt vid
a) aktiviteter som främjar rörligheten och den fysiska livsstilen för lokalbefolkningen, och
b) Verksamhet som involverar barn och ungdomar.

Ansökningar samt dess bilagor returneras via elektronisk blankett. Blanketten finns för ifyllning 1.3–30.4.2022 på kommunens webbsida.

Föreningsunderstöd

Lappträsk 8.2.2022

Bildningsnämnden

Med denhär länken kommer du också direkt till ansökningsblanketten (kräver stark identifikation), blanketten är synlig endast 1.3.-30.4.2022.