Bildningsnämnden i Lappträsk lediganslår att sökas en tjänst som chef för småbarnsfostran

BILDNINGSNÄMNDEN I LAPPTRÄSK lediganslår att sökas senast 10.09.2012 klockan 17.00 en tjänst som

CHEF FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

att ansvara för förvaltningen och helhetsledningen för tjänsterna inom småbarnsfostran. Till tjänsten hör även arbete i barngrupp.

I Lappträsk finns ett nytt daghem som blir färdigt i år samt två gruppfamiljedaghem. I kommunens tjänst finns även en familjedagvårdare.

Av de sökande förutsätts åtminstone den utbildning som stadgas enligt lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 292/2005 §§ 10,15 och en tillräcklig ledarförmåga. Kommunen är tvåspråkig och vi förutsätter av sökandena goda muntliga och skriftliga kunskaper i både finska och svenska.

Lön betalas i enlighet med AKTA. Den som väljs till tjänsten ska före mottagandet av tjänsten förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt utdrag ur brottsregistret (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002). Prövotiden är fyra månader.

Ansökningarna riktas till Bildningsnämnden i Lappträsk under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, märk kuvertet Chef för småbarnsfostran.

Tilläggsuppgifter ger tf. chefen för småbarnsfostran Kerstin Perttilä på telefon 019-510 8698 eller 050-520 3949.

Lappträsk 20.8.2012

BILDNINGSNÄMNDEN