Besöksförbud på Lovisa hälsocentrals avdelning

Coronavirusläger har försvårats i hela landet, men speciellt i Nyland, Nyland befinner sig i epidemins spridningsfas.

Besök på hälsocentralens avdelning utsätter både personal och patienter för eventuell coronavirussmitta. För att garantera våra patienters och arbetstagares trygghet har vi beslutat om besöksförbud på hälsocentralens avdelning för tiden 5.12 – 20.12.2020.

Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, om dessa besök kommer man skilt överens om med vårdpersonalen.

Besöksdirektivet uppdaterat 26.11.2020 av Lovisa pandemistyrgrupp