Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 9.12.2020 med början kl. 18.00 som Teams-möte

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 9.12.2020 med början kl. 18.00 som Teams-möte. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet strömmas via mötet. Länk till strömningen publiceras på kommunens webb-plats 9.12.2020.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webb-plats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 14.12.2020-28.12.2020.

 

Lappträsk 2.12.2020

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande