Avvikande från tidigare information är fullmäktiges möte och informationstillfället onsdag 21.10.2020 inte öppna för allmänheten.

Avvikande från tidigare information är fullmäktiges möte och informationstillfället onsdag 21.10.2020 inte öppna för allmänheten. Detta pga det rådande coronaläget. Mötet och informationstillfället strömmas via nätet på kommunens webb-plats.

Länk till strömningen publiceras på onsdagen.

Kl. 16-17 berättar vi om utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning som inleddes i Lappträsk kommun i början av augusti. Utvärderingsgruppens medlemmar deltar.

Kl. 17-18 ger vi info om det ekonomiska läget. Publiken har möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer per e-post kunta@lapinjarvi.fi samt med textmeddelande eller whats app meddelande tfn 044 722 2950. Skicka gärna din fråga på förhand.

Kl. 18 fullmäktiges möte börjar.