Avloppsrådgivning, tisdag 19.6. klockan 18 i Kommunstyrelsens mötesrum (Lappträskvägen 25) Presentation av Neuvo Lappträsk-Lovisa 2018 projektet

Avloppsrådgivning, tisdag 19.6. klockan 18 i Kommunstyrelsens mötesrum (Lappträskvägen 25) Presentation av Neuvo Lappträsk-Lovisa 2018 projektet

•                          Hur inverkar avloppsvattnet på miljön

•                          Miljöskyddslagen

•                          Är det dags att förnya avloppssystemet på min fastighet?

•                          Hur går det att förnya avloppssystemet?

•                          Olika alternativen för hantering av avloppsvatten

Det är möjligt att ställa frågor