Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4.

Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4.

Det rekommenderas att kommuninvånare som är över 70 år stannar hemma eller sköter sina butiksärenden endast under den lugna morgontimmen som riktats till den äldre befolkningen.

Lappträsk kommun samarbetar med lokala taxiföretagare för att över 70-åriga lappträskbor skall kunna sköta sina butiksärenden smidigt.

Under april och maj månad skjutsar taxiföretagarna Engård, Enqvist och Villikka avgiftsfritt alla över 70 år gamla lappträskbor som behöver skjuts till Sale butiken i Lappträsk under den första öppethållningstimmen som avsetts för de äldre (kl. 7-8) i grupper om 1-2 personer. Skjutsen är hemifrån till Sale i Lappträsk och tillbaka hem igen. Tjänsten kan användas från måndag till fredag.

Man kan också komma överens med föraren om butikstjänsten, i vilken föraren sköter om butiksärendet och levererar varorna hem. Det är rekommenderat att butiksärenden sköts med hjälp av butikstjänsten och att man själv stannar hemma.

Observera att taxichauffören som innehar tjänsten har ett intyg som anger att han representerar företaget som kan användas till denna butikstjänst. Uppköpen betalas först efter att de har levererats och föraren uppvisat kvitto. Tjänsten kostar inte kunden annat än de produkter kunden köper eller vill att man köper till hen från butiken.

Beställ tjänsten direkt från dessa taxiföretagare:

Michael Engård                      040 7070300

Bennyn Engård                       0400 203978

Tomi Enqvist                           040 6816786

Tuomas Villikka                      0440 688960