Posintras företagsrådgivningstjänster erbjuds åt lappträskföretag

Lappträsk kommun erbjuder lappträskföretag oberoende av företagsform också Posintras intensifierad företagsrådgivning för att klara av coronavirussituationen. Posintra hjälper företag med bl. att ta fram och nyttja finansierings- och stödpaket, uppgöra överlevnadsplaner och finansieringsansökan, allmänt sparrning och att skapa ideér.

Rådgivningstjänsternas nogrannare innehåll och kontaktuppgifter på Posintras sidor.

Näringslivssekreterarens telefonjour hjälper också att bedömma tjänstebehov och allmänt med allt om företagsverksamhet och företagarens uppehälle. Telefontid vardagar kl 9-11, tf. 044 720 8697/Jonna Nygård