Ansökningstiden om renoveringsbidrag för föreningshus har börjat – även specialbidrag för konditionsbedömning kan ansökas

Renoveringsbidragen för föreningshus för år 2019 kan nu sökas. Ansökan lämnas i Finlands Hembygdsförbundets (Suomen Kotiseutuliitto) webbtjänst senast den 30 september 2018.

Renoveringsbidraget för föreningshus är avsett för renovering av föreningshus, för reparationer som bidrar till bättre användbarhet samt till att bevara husens kulturhistoriska värde. Bidrag kan sökas av samfund som äger ett föreningshus avsett för öppen medborgarverksamhet. Renoveringsbidrag för föreningshus söks i webbtjänsten.

I år kan man även ansöka om ett specialbidrag för konditionsbedömningar av föreningshus som beviljas för grupper som består av minst två samfund som äger ett föreningshus. Specialbidrag för konditionsbedömningar söks med en blankett som finns på Finlands Hembygdsförbunds webbplats.

Vid beviljandet av bidrag beaktas husets kulturhistoriska värde samt behovet av samlingslokaler för medborgarverksamhet i området. En mångsidig användning av föreningshuset och en aktiv ägarförening gynnar möjligheterna att få ett bidrag. Bra renoveringsplaner är avgörande för beviljandet av bidrag. År 2018 beviljades sammanlagt 1,7 miljoner euro i renoveringsbidrag till 174 samfund som äger ett föreningshus. Bidrag söktes av 237 olika samfund.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett statligt understöd som Finlands Hembygdsförbund delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. En förutsättning för beviljande av bidrag är att undervisnings- och kulturministeriet anslår de behövliga medlen. Styrelsen för Finlands Hembygdsförbund beslutar utifrån Föreningshusdelegationens utlåtande om beviljandet av bidrag i februari–mars 2019. Anslaget för bidragen reserveras i statens budget från vinstmedlen från Veikkaus.

Anvisningar för ansökan:
www.kotiseutuliitto.fi/foreningshus/renoveringsbidrag

Ytterligare information:
Sanna Käyhkö, projektsekreterare, Finlands Hembygdsförbund
(09) 612 63223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi
www.kotiseutuliitto.fi
www.seurantalot.fi