Anmälningen till grundundervisningen våren 2021

Nästa hösts förskoleelever(född 2015) och första klassare (född 2014) anmälas till skolan i januari

Brev om läroplikt har skickats hem i januari

Vårnadshavare och elever har fått hem brev om skolstarten nästa höst. I januari skickades ett infobrev om läroplikten till kommande skolbarn med instruktioner för registrering till skolan och förskolan.

Registreringen till skolan sker elektroniskt

Vårnadshavaren anmäler sitt barn till skolan från och med 28 januari till 12 februari 2021 på HTTPS://lapinjarvi.inschool.fi/. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Registreringen sker elektroniskt i Wilma-systemet och det finns inget behov av vårdnadshavare att komma till skolan.

Vårnadshavaren kan också anmäla sitt barn till skolan genom att besöka kommungårdens samsrvice, om hjälp behövs vid elektronisk registrering. På grund av koronasituationen uppmanas vårdnadshavaren att i förväg komma överens om besöket vid kommungården, tel. (019) 610 708.

Om barnet börjar skolan senare än det föreskrivna året eller ett år tidigare, eller om barnet har fått en utökad obligatorisk utbildning, uppmanas vårdnadshavaren att kontakta utbildningschefen. Avvikande start av obligatorisk utbildning måste sökas i god tid före grundutbildningen.

Om barnet strävar efter en annan skola än de i sin egen kommun, måste vårdnadshavaren meddela kommande skolans information till bildningsväsendet.

Den första skoldagen under läsåret 2021–2022 är i Lappträsk, i både svensk- och finsspråkiga grundskolor, måndagen den 16 augusti 2021.

Mer information från kommunens samservice.

Kommungårdens samservice ger hjälp i alla frågor som rör registrering till skolan, tel. Råd om elektronisk registrering finns på telefon vardagar från 9.00 till 15.00.

Förfrågningar om brevet om läroplikten inte har anlänt per post:

Suomenkieliset koulut: rehtori Piia Siltala, tfn +358 44581 8076,

Svenska skolan: rektor Ann-Mari Koivula tfn 044-7208696