Kouluun ilmoittautuminen kevät 2021

Ensi syksyn eskarit (vuonna 2015 syntyneet) ja ekaluokkalaiset (vuonna 2014 syntyneet) ilmoittautuvat kouluun tammikuussa

Oppivelvollisuusilmoitukset on postitettu koteihin tammikuussa

Ensi syksyn eskareille ja ekaluokkalaisille on lähetetty tammikuussa tietoa kouluun aloittamisesta. Tammikuussa koteihin on postitettu koululaisille oppivelvollisuusilmoitus, jossa on ohje kouluun ilmoittautumista varten ja esikoululaisille ohje ilmoittautumisesta esiopetukseen.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti

Huoltaja ilmoittaa lapsensa kouluun 28.1.–12.2.2021 osoitteessa HTTPS://lapinjarvi.inschool.fi/. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmässä eikä huoltajien ole tarpeen käydä koululla.

Huoltaja voi kuitenkin ilmoittaa lapsensa kouluun myös käymällä kunnan asiointipisteessä, jos sähköisessä ilmoittautumisessa tarvitaan apua. Koronatilanteesta johtuen huoltajaa pyydetään sopimaan etukäteen asioinnista kunnantalolla puh. (019) 610 708.

Jos lapsi on aloittamassa koulun vuotta säädettyä myöhemmin tai vuotta aikaisemmin tai jos lapselle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus, huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä sivistystoimenjohtajaan. Poikkeavaa oppivelvollisuuden aloittamista tulee hakea hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkamista.

Mikäli lapsi pyrkii muuhun kuin oman kunnan lähikouluun, tulee huoltajan ilmoittaa oppivelvollisen lapsen koulupaikkatieto omaan asuinkuntaan.

Lukuvuoden 2021–2022 ensimmäinen koulupäivä on Lapinjärvellä sekä ruotsin- että suomenkielisissä peruskouluissa maanantai 16.8.2021.

Lisätietoja kunnan asiointipisteestä

Kunnan asiointipisteestä saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa puh. avoinna ma klo 9.00–17.00, ti-to 9.00-16.00 ja pe 9.00–14.00. Sähköisen ilmoittautumisen osalta neuvontaa saa puh. arkisin klo 9.00–15.00.

Tiedustelut, jos oppivelvollisuusilmoitusta ei ole tullut postitse:

puh. rehtori Piia Siltala puh. 044 581 8076,

puh. rektor Ann-Mari Koivula 044-7208696