Lapinjärven kunta ja Loviisan kaupunki kysyvät kuntalaistensa hyvinvoinnista

Lapinjärven kunta ja Loviisan kaupunki valmistelevat hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021–2024.

Hyvinvointisuunnitelman tueksi on laadittu kysely, jolla kartoitetaan kuntalaisten henkilökohtaisia kokemuksia jokapäiväisestä hyvinvoinnista. Kyselyssä kysytään muun muassa, miten korona-aika on vaikuttanut kuntalaisten hyvinvointiin sekä mitkä asiat esimerkiksi omassa asuinympäristössä vaikuttavat hyvinvointiin.

Vuosittaisissa hyvinvointiraporteissa tullaan seuraamaan miten hyvinvointiasiat ovat

edenneet ja mitkä ovat kuntalaisten kokemat hyvinvoinnin kehittämiskohteet. Kyselyllä kootaan tietoa

kaupungin ja kunnan eri alueilta väestöryhmittäin. Vastaamalla voit vaikuttaa.

 

Kaikille avoin kysely on avoinna 10.2.–2.3.2021 välisen ajan.

 

Kyselyn löydät tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/4F7E075026D54002

 

Kyselyyn voi vastata myös Lapinjärven kirjastossa ja kunnan yhteispalvelupisteessä.