Anmälan till förskolan och grundskolans första klass i Lappträsk

Hösten 2020 inleds förskolan för barn födda år 2014 och läroplikten för barn födda år 2013. Förskolan ordnas i skolorna. Anmälan till förskolan och till grundskolan görs elektroniskt 13.2-28.2.2020 på adressen https://lapinjarvi.inschool.fi

Barn med invandrarbakgrund som bor stadigvarande i Finland är läropliktiga.

Vårdnadshavarna bör fylla i blanketten ”anmälan till förskola eller grundskola” under tiden 13.-28.2.2020 på nättjänsten Wilma. Ni kan samtidigt vid behov ansöka om morgon- och eftermiddagsverksamhet med blanketten som finns i Wilma. För förskolebarn ansöks om kompletterande dagvård av chefen för småbarnsfostran.

Tilläggsuppgifter och rådgivning i den elektroniska anmälan ger:

– rektor Ann-Mari Koivula tel. 044 720 8696, ann-mari.koivula(at)lapinjarvi.fi

 

Tilläggsuppgifter om den kompletterande dagvården för förskolebarn

–  chef för småbarnsfostran Paula Kaikkonen tel. 044 742 7120, paula.kaikkonen(at)lapinjarvi.fi