Fullmäktige sammanträder 19.2.2020 kl.18.00 i Ungdomsföreningshuset Wasargård

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 19.2.2020 med början kl. 18.00 i ungdomsföreningshuset Wasargård, Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 24.2.2020 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 12.2.2020
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande