Anhållan om understöd och grundförbättring av enskilda vägar

LAPPTRÄSK KOMMUN

  ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD OCH GRUNDFÖRBÄTTRING AV ENSKILDA VÄGAR

 Kommunens understöd för underhåll av enskilda vägar kan ansökas senast 31.3.2015. Till skriftliga ansökningarna bör bifogas bokslut för år 2014 och revisorernas utlåtande samt protokollsutdragen,av vilket val av funktionärer framgår.

 Kommunens understöd för grundförbättring av enskilda vägar för åren 2016 kan ansökas senast den 30.6.2015. Till skriftliga ansökningarna bör kostnadskalkylen och tidtabellen bifogas.

 Ansökningarna ska inlämnas under adress: Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

 

 Lappträsk den 19.2.2015  

Tekniska nämnden