MOTTAGARE AV ÅRETS GODA GÄRNING-PRIS 2021

 

Lappträsk kommun har sedan år 2018 tilldelat utmärkelsen Årets goda gärning som ett erkännande för främjandet av verksamheten i en människoorienterad kommun och arbetandet för kommungemenskapen.

Årets goda gärning-pris kommer att delas ut i år till följande personer jämte följande kriterier:

Richard Fortelius har startat gruppen Lappträsk förr och nu på Facebook. Gruppen har över 700 medlemmar. Gruppen delar gamla fotografier och minnen från Lappträsk i en positiv anda. Särskilt under  pandemin är aktiviteter som gör människor glada på sociala medier viktiga. Lokal historia har lyfts fram i gruppen på ett fint sätt.

Robin Nygård har som frivilligarbete ägnat åtskilliga timmar av sin egen tid till att sköta om isrinken i Kapellby. Detta har gjort det möjligt för alla kommuninvånare att använda rinken som idrottsplats. Särskilt under coronapandemin har rinken använts flitigt och hållits i gott skick, särskilt tack vare Robin Nygårds osjälviska arbetsinsats.

Kari Kärenaho har haft en betydande inverkan på Lappträsk kommuninvånarnas boendeförhållanden genom att köpa förfallna radhus och renovera dem och deras trädgårdar till ett gott skick. Kari Kärenahos satsning på kommunen har resulterat i hyresbostäder av hög kvalité och en bekväm boendemiljö.