Videotävling; Tävlingstiden för Mitt Lappträsk har förlängts till 30.9.2015 kl. 10

Lappträsk kommun arrangerar en videotävling 1.7. – 30.9.2015 som är öppen för alla. I videotävlingen visar vi upp de bästa sidorna med Lappträsk och lyfter fram det bästa från Lappträsk. Videon används till att marknadsföra kommunen och till att i positiv anda öka på kännedomen av den.

Bästa videorna belönas. Bedömningskriterier är: positivitet, perspektiv, personlighet och genomförande. Vinnarna väljs av en jury. Vinnarna kommer att tillkännages och belönas under hösten 2015.

Första pris: 150 € presentkort

Andra pris: 100 € presentkort

Tredje pris: 50 € presentkort

Dessutom kan juryn dela ut hedersomnämnanden som belönas med produktpris.

Mellan alla deltagare kommer att utlottas priser.

Man kan delta i videotävlingen genom att dela videon på Lappträsk kommuns officiella – men inte så officiella – Facebook-sidor eller genom att publicera videon på Youtube samt skicka länken med videon till kommunens e-post adress kunta@lapinjarvi.fi . I reglerna finns även tävlingens övriga villkor.

I år satsar Lappträsk kommun på videomarknadsföring.  Dvs. fortsättning följer.  Alla med och filma vår vackra kommun!

Regler:

Videon får vara högst 1 minut lång.

Varje deltagare får delta i tävlingen med högst 3 videor.

Videon måste vara filmad av deltagaren.  Den som filmat videon måsta ha rättigheter till den. Tillstånd av personer som filmats i sitt hem och närområde måste innehas samt tillstånd att presentera videon och delta i tävlingen bör innehas av minderårigas målsmän.

I tävlingen deltar videor som delats på Lappträsk kommuns Facebook-sidor, eller videor vars Youtube länk skickats till kommunens e-post adress kunta@lapinjarvi.fi, senast 30.9.2015 kl. 10. I publiceringen eller i meddelandet bör det klart och tydligt förekomma att det är frågan om deltagande i en videotävling.

Utgivare av osakliga och kränkande videor utestängs från tävlingen.

Tekniken för videon är fri. Videon kan filmas med vilken utrustning som helst, t.ex. med en telefon.

Videon kan redigeras vid behov. Det viktigaste är inte ett professionellt utseende utan innehållet.

Genom att delta i tävlingen överlåter den som filmat videon rättigheterna att uppvisa, editera och använda videon utan förpliktelser och fritt utan skilda avtal eller ersättning. Videon används till att marknadsföra kommunen.