Vi söker vikarie för alterneringsledig klasslärare

Bildningsväsendet i Lappträsk kommun söker en vikarie för klasslärare i Kapellby skola under tiden 9.8.2013-31.5.2014. Vid besättandet av vikariatet tillämpas Lagen om alterneringsledighet 1305/2002.

Behörighetsvillkoren bestäms i enlighet med Förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Ifall behöriga sökanden inte finns, väljs den mest lämpliga. Uppgiften besätts med två månaders prövotid. Den till uppgiften valda ska före valet fastställs förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt utdrag ur brottsregistret enligt lag 504/2002.

Ursprungliga examensbetyg där behörigheten framgår ska presenteras vid eventuell intervju. Skriftliga ansökningar jämte meritförteckning samt kopior av behörighetsbevis lämnas in senast 19.4.2013 under adress:

Lappträsk kommun

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Lappträskvägen 20 A

07800 Lappträsk

Tilläggsuppgifter ger biträdande rektor Jenni Lindström, tfn 050-339 5901 och tf bildningsdirektör Juha Ronkainen tfn 040-556 1109

Tilläggsuppgifter:

www.lapinjarvi.fi

http://kapellby.lapinjarvi.fi

Lämna en kommentar