Vi söker teknisk direktör

Lilla men naggande goda östnyländska

LAPPTRÄSK KOMMUN söker teknisk direktör till ordinarie tjänsteförhållande

Tekniska direktören leder tekniska sektorn och är medlem i kommunens ledningsgrupp.  Till tekniska sektorn hör bl.a. förvaltning, underhåll och byggande, fastighetsunderhåll, skötsel av kommunens infrastruktur och vattentjänst. Tekniska direktören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden och är förman för den tekniska arbetsledaren samt kosthålls- och städchefen samt. Lappträsk kommun är en människoorienterad kommun, så vi förutsätter att du har en människoorienterad utvecklingsattityd och vi erbjuder dig möjlighet att utvecklas i din uppgift.

I tjänsten följs villkor enligt tekniska avtalet. Lön enligt bedömningen av arbetets svårighetsgrad i Lappträsk kommun.

Vi förutsätter:

  • lämplig högskoleutbildning eller motsvarande utbildning.
  • kunnande inom tekniska väsendet, vattentjänster och kommunalförvaltning
  • ledar- samt utvecklingsfärdigheter
  • kunskap i båda inhemska språken
  • människo-orienterat verksamhetssätt
  • erfarenhet inom kommunala tekniska sektorn

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.

Ansökningarna ombeds sändas via Kuntarekry https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/teknisk-direktor-305201/

Ansökningarna ska vara oss tillhanda senast 17.8.2020 kl. 9.00.  Tjänsten besätts enligt avtal.

På frågor angående tjänsten som teknisk direktör svarar kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686.

Du kan bekanta dej med kommunen vid adress www.lapptrask.fi .