Vi söker en: Välfärdskoordinator!

Kom och jobba hos oss!
Vi söker en aktiv och proaktiv välfärdskoordinator för att göra välfärdsarbete i vår kommun. Uppgiften är ny i kommunen och vi erbjuder möjligheten att utveckla välfärdstjänsterna i Finlands första människocentrerade kommun.

I arbetsbeskrivningen ingår bl.a.
1. Experttjänster och stöd för främjande av hälsa och välfärd,
2. Förebyggande rusmedels- och mentalvårdsarbete samt att fungera som kommunens rusmedelskoordinator,
3. Arbetsuppgifter i samband med infektioner och andra hot mot hälsan,
4. Hantera hemlöshetsfrågor,
5. Förebyggande arbete för äldre och planering av äldre- och handikapprådets arbete, och
7. Främjande av integrations- och invandringstjänster.

Behörighetskravet för anställningen är en lämplig högskoleexamen. Vi räknar tvåspråkighet som en fördel.

Läs mer och ansök på: www.kuntarekry.fi