Vi söker en näringslivs- och kommunikationssekreterare

Kom till östra Nylands pärla och utveckla livskraften och näringslivet i en föregångarkommun.

Lappträsk kommun lediganslår ordinarie uppgiften som

näringslivs- och kommunikationssekreterare att sökas

Att utveckla näringslivet är för dej en hjärtesak och du har iver och inspiration för arbete. Du är aktiv och lätt att bemöta. Vi värdesätter i första hand ett aktivt handlingssätt. Arbetet sker i företag och gemenskaper tillsammans med människor.

Du arbetar tillsammans med kommundirektören som länk mellan företagarna och kommunen samt mellan företagare. Du hjälper befintliga företagare i bl.a. finansierings-, marknadsförings-, tomtärenden samt ärenden gällande affärslokaler. I ditt arbete marknadsför du Lappträsk även som etaberlingskommun för företag och ansvarar bl.a. för uppdateringen av hemsidorna gällande näringsliv samt tomtutbud.

Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på ett tydligt vardagsspråk, åtminstone på finska och svenska. Du är inte bunden vid rutiner utan kan utnyttja en liten marknadsföringsbudget på bästa sätt för kommunen. Du är bekant med olika kommunikationskanaler, inklusive sociala medier, och du är kreativ då du organiserar evenemang eller skriver blogginlägg.

Formellt behörighetskrav är lämplig utbildning och vi värdesätter arbetserfarenhet inom motsvarande branscher. Vi är en tvåspråkig kommun, så användning av de båda inhemska språken är till fördel vid skötseln av uppgiften. Övriga språkkunskaper anses som ett positivt tillägg.

Lön enligt AKTA. Vi tillämpar 6 månaders prövotid.

Ansökningar ombeds sändas in via Kuntarekry senast 5.5.2023 klockan 16.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/naringslivs-och-kommunikationssekreterare-520747/

Kommundirektör Jarkko Sorvanto ger tilläggsinformation, 044 720 8655 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi,fi och förvaltningsdirektör Susanne Sjöblom, 040 577 5336 eller förnamn .efternamn@lapinjarvi.fi

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Man kan bekanta sig med Lappträsk kommun på adressen www.lapinjarvi.fi