Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik för viss tidsanställning!

Hej, din barnorienterade lärare inom småbarnspedagogiken!

Vi har en ledig tjänst för perioden 2023-1-2023-31-5-2023 just för dig på daghemmet Trolldalen i Lappträsk. Tjänsten är på finskspråkig, men kunskaper i svenska ses som meriterande.Vi förväntar oss att den sökande har god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med familjer, dagispersonal och andra samarbetspartners. Vi hoppas på ett positivt och lösningsorienterat arbetssätt.
Behörighet till anställning bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Den som väljs till tjänsten ska lämna in ett godtagbart hälsointyg och uppvisa ett godtagbart utdrag ur brottsregistret (Lag om utredning av brottslig bakgrund för dem som arbetar med barn 504/2002).

Arbetstiden är 38 h 15 min/vecka. Arbetsplatsen ligger i kyrkbyn.

Uppgiften har 2-månaders prövotid.
Lön och övriga villkor bestäms enligt VAS-avtalet mellan OVTES och kommunen.

Lappträsk är en rökfri kommun.

Läs mer och sök tjänsten: www.kuntarekry.fi