Vi söker bildningsdirektör till vår människoorienterade kommun

LAPPTRÄSK KOMMUN

lediganslår att sökas

ORDINARIE TJÄNST SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Till bildningsdirektörens ansvarsområde hör kommunens undervisningstjänster, tjänsterna för småbarnsfostran och biblioteks-, fritids- och ungdomstjänster. Bildningsdirektören är förman för cheferna inom resultatområdet, sköter administrativa uppgifter och ansvarar för bl.a. projektverksamheten samt utveckling av verksamhetsområdet. Bildningsdirektören koordinerar dessutom samarbetet mellan kommunen och organisationer samt stöder gemenskapen i Lappträsk genom sin egen verksamhet. Bildningsdirektören är medlem i kommunens ledningsgrupp.

Den som väljs till tjänsten bör ha behörighet i enlighet med 2 § i Förordningen om behörighetsvillkoren för personalen inom undervisningsväsendet (986/1998). Dessutom förutsätter vi erfarenhet av lednings- och förvaltningsuppgifter inom bildningsväsendet.

Lappträsk kommun är tvåspråkig och vi förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Lappträsk kommun skall bli en människoorienterad kommun, i vilken servicen planeras och förverkligas människoorienterat. Vi värdesätter kännedom om ett människoorienterat arbetssätt och utvecklingskunnande.

Till ansökan bör bifogas kopior av behörighetsintyg samt matrikelutdrag eller meritförteckning. Märk kuvertet ”bildningsdirektör” och sänd ansökan per post under adressen Lappträsk kommun  Lappträskvägen 20 A 07800 Lappträsk eller per e-post kunta@lapinjarvi.fi. Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast 7.8.2017 kl. 12.00.

Lön utbetalas i enlighet med AKTA, men sökanden kan framföra egna löneanspråk. Den valda bör före valet av tjänsten bekräftas förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 4 månader.

Tilläggsuppgifter om tjänsten som bildningsdirektör ger kommundirektör Tiina Heikka tfn 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi under tiden 31.7.-4.8.2017 .

Mer info om Lappträsk kommun finns på adressen www.lapptrask.fi

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.

Lappträsk 26.6.2017

Kommunstyrelsen