Vi erbjuder en fast anställning för en närvårdare som jobbar som nattskötare. Du är också innovativ, glad, spontan och samvetsgrann. Arbetet börjar 1.3.2018.

 

Vi erbjuder en fast anställning för en närvårdare som jobbar som nattskötare. Du är också innovativ, glad, spontan och samvetsgrann. Arbetet börjar 1.3.2018.

Du arbetar i åldringshemmet där det finns 19 invånarplatser. Vi erbjuder en möjlighet att utveckla människoorienterad service för äldre personer i Finlands första människoorienterade kommun. Vi arbetar enligt principerna för primär omvårdnad. Med teamarbete uppnår vi ett vårdarbete som rehabiliterar och upprätthåller handlingskraften. Förutom grundarbetet samarbetar du med olika människor.

Vi värdesätter egna idéer och utnyttjande av det omfattande kunnandet. Du kommunicerar lätt på finska och svenska. Vi ser som fördel specialisering inom äldrevården och adb-kunskaper

Kompetenskrav till befattningen är grundexamen inom social- och hälsovård eller annan motsvarande examen eller tidigare utbildning inom institutnivå (Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 8 §).Av den sökande förutsätter vi registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer inom hälsovård.

Arbetet är för det mesta nattskiften och lönen enligt AKTA.

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Prövotid är 6 mån.

Ansökan fylls i vid adress www.kuntarekry.fi senast 11.2.2018.

Tiedustelut ruotsiksi?

Mirva Järvelä / asnvarig sjukskötare, närförman

mirva.jarvela@lapinjarvi.fi

040-3061231