Vi anställer en byråsekreterare i ordinarie arbetsförhållande

Byråsekreterarens uppgifter är till största delen inom bildningsväsendet. Bildningsväsendet ordnar småbarnsfostran, för- och grundundervisning, samt tjänster för ungdomsväsendet, biblioteket och kulturväsendet i Lappträsk. Byråsekreteraren ingår också i byråsekreterarteamet som handhar servicepunkten i kommungården i Lappträsk. Till byråsekreterarens uppgifter hör uppgifter som omfattar elevförvaltningen, kundtjänster och studieinfo samt uppgifter inom den allmänna förvaltningen i kommunens servicepunkt.

I uppgiften ingår bl.a. sammanställande av föredragningslistor och protokoll, verkställande av beslut samt arkivering av handlingar.

Vi förutsätter goda kunskaper inom informationsteknik och kundtjänst, goda kunskaper i växelverkan samt samarbetskunskaper, ett systematiskt arbetssätt, förmåga att agera snabbt och effektivt vid brådskande tillfällen, god stresshanteringsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. I uppgiften förutsätts dessutom goda kunskaper finska eller svenska och tillfredsställande kunskaper i det andra inhemska språket. Du lär dej snabbt nya saker, så som att använda olika program och system som du kommer att använda i ditt arbete. Du har ett noggrant och effektivt arbetssätt.

För uppgiften kräver vi lämplig utbildning. Lappträsk kommun skall bli en människoorienterad kommun, i vilken servicen planeras och verkställs på ett människoorienterat sätt. Därför förutsätter vi ett människoorienterat arbetssätt.

Kunskaper om olika elevförvaltningssystem, särskilt om MultiPrimus- och Studieinfo räknas som merit. Kännedom om kommunala sektorn samt tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter räknas också som merit. Även andra kunskaper, så som kunskaper inom ekonomiförvaltning är en merit, så berätta modigt om dina kunskaper!

Lön för uppgiften fastställs enligt AKTA. Arbetstiden är byråarbetstid, men ibland finns även behov av kvälls- och veckoslutsarbete. Prövotiden är fyra månader. Den som väljs till uppgiften skall före arbetet inleds uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Tilläggsuppgifter ger förvaltningsdirektör Susanne Sjöblom tfn 040 577 5336

Ansökningstiden går ut 5.8.2019 kl. 12. Ansökningarna lämnas in elektroniskt via www.kuntarekry.fi

Arbetet börjar: 1.9.2019 eller enligt överenskommelse

Lön: Enl AKTA/2042 e/mån

Jobbnyckel: 241634

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.