VEVI-VA AB UTNÄMNT TILL ÅRETS FÖRETAG I LAPPTRÄSK KOMMUN 2020

Kommunstyrelsen i Lappträsk beslöt 23.11.2020 att Vevi-Va Ab erhåller kommunens pris som årets företag 2020. OY Vevi-Va AB är den ledande tillverkaren av vevi-rörstöd. Vevi-Va är också en av de största tillverkarna och marknadsförarna av avloppspumpstationer med sin hållbara vevi-pumpstation.

Vevi-Va Ab har planenligt utvecklat sin egen verksamhet och har speciellt under de senaste året satsat på tillväxt och export. Bolaget har en god ekonomi och idkar en stabil personalpolitik. Vevi-Va Ab är ett betydande företag i Lappträsk och har för sin del ökat kännedomen om Lappträsk. Företaget har redan i 20 års tid jobbat för en renare miljö.

Grattis!