Vårdlandskapsturnè i Östra Nyland

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru samt kommunminister Sirpa Paatero besöker östra Nyland den 26 augusti klockan 9–11 och presenterar de planer som finns för förnyandet av social- och hälsovården samt räddningstjänsterna. Tillställningen är för en begränsad grupp som uppmuntras delta på distans. Man kan följa med tillställningen på adressen https://youtu.be/0zXll8aFMrY

Ytterligare information: https://soteuudistus.fi/sv/framsida