Välkommen med till En smidigare vardag i Lappträsk -temaworkshop!

Vill du delta i utvecklingen av ett smidigare Lappträsk? Vi söker dig som är sakkunnig på din vardag och vill att du berättar om din vardag för oss!

Under början av året har vi genomfört en rad undersökningar för att mäta hur smidig vardagen är på alla områden där kommunen är involverad på något sätt. Vi kommer att ordna en workshop den 11.5.2022 kl. 18-20, där vi tillsammans med invånarna diskuterar de teman som framkom tydligast i enkätsvaren (t.ex. välbefinnande, idrotts- och fritidsmöjligheter, att bli hörd, utveckling av byn etc.) och väljer ut ett huvudtema för vidareutveckling. I workshopen kan man delta antingen virtuellt eller på plats i Lyckan i biblioteket.

Workshopen kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med det valda temat under året. Målet är att tillsammans ta fram och testa nya lösningar för att göra vardagen smidigare. Syftet med piloteringen är att skapa ett digitalt servicelöfte kring det tema som ska utvecklas i framtiden, som har testats i praktiken och som också kommer att tillämpas i invånarnas vardag.

Anmäl dig till workshopen med denna länk