Välfärdsområdesvalets egentliga valdag är 23.1.2022

Välfärdsområdesvalet ordnas den 23.1.2022 klockan 9–20. På den egentliga valdagen kan man rösta endast i sin egen vallokal. Din vallokal anges på det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som du fått per post.

Röstningsställen på valdagen är:

Lappträsk södra röstningsområde            F.d. brandstation i Hindersby, Hindersbyvägen 535

Lappträsk mellersta röstningsområde      Kommungården, Lappträskvägen 20 A

Lappträsk västra röstningsområde           Färdighetshuset i Porlom, Skolstigen 4

Lappträsk norra röstningsområde            Pockars ungdomsföreningslokal, Valskvarnsvägen 15

Följ dessa anvisningar på röstningsstället

  •  Håll ett tillräckligt stort avstånd till andra människor.
  • Se till att ha god handhygien. Använd handsprit.
  • Använd munskydd eller visir medan du besöker röstningsstället, om det är möjligt.
  • Om du vill, kan du ta med dig en egen penna.

Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kom inte in i vallokalen, utan kontakta de kommunala valmyndigheterna per telefon och fråga om det finns möjlighet att rösta utomhus, tfn. 040 577 5336. Kontaktuppgifter till valnämnden finns på en affisch utanför vallokalen på valdagen. Den som är i karantän eller isolering på läkarordination får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället, om detta inte kan ske utan kontakt med andra människor. Om du har svåra symtom, ta hand om din egen och andras hälsa genom att stanna hemma.