VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022

Genom social- och hälsovårdsreformen inrättas i Finland 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna.

Östra Nylands välfärdsområde består av följande kommuner i landskapet Nyland: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Välfärdsområdesvalet förrättas med de arrangemang som epidemiläget kräver.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk,

ons 12.1. – to 13.1. kl. 9-16,

fre 14.1. kl. 9-14,

lö 15.1. – sö 16.1. kl. 10-14,

må 17.1. kl. 9-17,

ti 18.1. kl. 9-16

 

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

 

Hemmaröstning

 

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 11.1.2022 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicepunkten i kommunkansliet.

 

Röstning på valdagen

Valet förrättas söndag 23.1.2022. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

 

Lappträsk södra röstningsområde         Hindersby-Bäckby jaktdepå

Lappträsk mellersta röstningsområde   Kommungården

Lappträsk västra röstningsområde        Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde         Pockar ungdomsföreningslokal

 

Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

Tilläggsuppgifter i valfrågor erhålls av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom tfn 040 577 5336 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi

Centralvalnämnden i Lappträsk

Privat: Välfärdsområdesvalet 2022

Genom social- och hälsovårdsreformen inrättas i Finland 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna.

Östra Nylands välfärdsområde består av följande kommuner i landskapet Nyland: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Valet ska vara direkt, hemligt och proportionellt och grunda sig på lika rösträtt. Mandatperioden för fullmäktige avses vara fyra år. Välfärdsområdesvalet ska från och med 2025 förrättas samtidigt med kommunalvalet. Det första välfärdsområdesvalet ska dock förrättas som separata val söndagen den 23 januari 2022.

Antalet ledamöter som väljs till välfärdsområdesfullmäktige vid välfärdsområdesvalet 2022 inom Östra Nyland välfärdsområde är 59 fullmäktigeledamöter.

Läs mer om välfärdsområdesvalet på webbplatsen vaalit.fi/sv.

Läs mer om Östra Nylands välfärdsområde på Östra Nylands välfärdsområdets webbplats.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk,

ons 12.1. – to 13.1. kl. 9-16,

fre 14.1. kl. 9-14,

lö 15.1. – sö 16.1. kl. 10-14,

må 17.1. kl. 9-17,

ti 18.1. kl. 9-16

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 11.1.2022 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicepunkten i kommunkansliet.

Röstning på valdagen

Valet förrättas söndag 23.1.2022. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

Lappträsk södra röstningsområde Hindersby-Bäckby jaktdepå

Lappträsk mellersta röstningsområde Kommungården

Lappträsk västra röstningsområde Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde Pockar ungdomsföreningslokal

Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

Coronaanvisningar för väljarna i välfärdsområdesvalet

Valet ordnas i januari 2022 med de arrangemang som epidemiläget kräver.

De försiktighetsåtgärder som väljarna redan känner till, såsom att använda handsköljmedel och munskydd och att hålla avstånd i köer, tillämpas vid behov också vid välfärdsområdesvalet.

På webbplatsen vaalit.fi/sv hittar du noggrannare coronaanvisningar.

Tilläggsuppgifter i valfrågor erhålls av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom tfn 040 577 5336 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi

Centralvalnämnden i Lappträsk