Invånarnas välfärd kartläggs med en enkät – deltag du också!

Lappträsk kommun reder med enkäten ut sina invånares välfärd. Du kan besvara enkäten på nätet eller via pappersblankett. Enkäten som är öppen för invånare i Lappträsk kan besvaras fram till den 19.2.2024.

Du kan svara på enkäten här.

Syftet med denna enkät är att höra invånarnas röst och samla in resultat som vittnar om subjektiv välfärd. Enkätens resultat utnyttjas vid upprättandet av välfärdsöversikt 2023 för Lappträsk kommun. Lappträskbornas synpunkter och upplevelser av välfärd ger värdefull information för att stödja arbetet med att främja hälsa och välfärd. Enkäten om välfärd genomförs årligen. Den första enkäten genomfördes våren 2021. Med enkäten samlas in information från de olika områdena i Lappträsk enligt befolkningsgrupper.

I enkäten frågas det bland annat hur belåtna invånarna är med sin livssituation och boendemiljö. Som en del av enkäten reder man också ut invånarnas åsikter om hur hemkommunen har lyckats med frågor som är viktiga för barn och unga samt vilka frågor som kräver utveckling. Lappträsk är samarbetspartner för UNICEFs modell för den Barnvänliga kommunen.

Man kan även besvara enkäten i blankettform på papper på följande ställen:

  • Lappträsk kommunkansliet/servicepunkt
  • Bibliotek (Kyrkby och Porlom)

Mer information enkäten om välfärd:

Välfärdskoordinator

Tiia Gustavson

tiia.gustavson(at)lapinjarvi.fi eller 044 720 8689