Asukkaiden hyvinvointia kartoitetaan kyselyllä – vastaa sinäkin!

Lapinjärven kunta selvittää kyselyllä asukkaidensa hyvinvointia. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella. Lapinjärven kunnan asukkaille kohdennettu kysely on avoinna 19.2.2024 asti.

Linkki kyselyyn

Kyselyn tarkoituksena on asukkaiden äänen kuuleminen ja kokemuksellisesta hyvinvoinnista kertovien tulosten saaminen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Lapinjärven kunnan hyvinvointikatsauksen 2023 laadinnassa. Lapinjärveläisten näkemykset ja kokemukset hyvinvoinnistaan antavat arvokasta tietoa terveyden ja hyvinvoinnin (HYTE) edistämistyön tueksi. Hyvinvointikysely tehdään vuosittain. Ensimmäinen kysely tehtiin keväällä 2021. Kyselyllä kootaan tietoa Lapinjärven eri alueilta väestöryhmittäin.

Kyselyssä tiedustellaan muun muassa asukkaiden tyytyväisyyttä elämäntilanteeseensa ja asuinympäristöönsä. Osana kyselyä selvitetään myös asukkaiden näkemyksiä siitä, miten asuinkunta on onnistunut lapsille ja nuorille tärkeissä asioissa ja mitkä asiat kaipaavat kehittämistä. Lapinjärvi on UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppani.

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella seuraavissa paikoissa:

  • Yhteispalvelupiste, Lapinjärven kunnantalo
  • Kirjasto (kirkonkylä ja Porlammin toimipiste)

Lisätietoja hyvinvointikyselystä:

Hyvinvointikoordinaattori

Tiia Gustavson

tiia.gustavson(at)lapinjarvi.fi tai 044 720 8689