Vaccineringarna med AstraZenecas vaccin avbryts i Lovisa i en veckas tid

Institutet för hälsa och välfärds (THL) beslut att tillfälligt avbryta vaccinationer med AstraZenecas vaccin påverkar också vaccinationerna för Lovisa- och Lappträskborna. Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad avbryter vaccinationerna med AstraZenecas coronavirusvaccin i en veckas tid medan man reder ut de misstänkta biverkningarna. Tyvärr finns det i Lovisa stad inga andra vacciner tillgängliga för att vaccinera dem som har fått en vaccineringstid för vecka 12, utan tiderna måste annulleras. Vaccinationstiden annulleras för cirka 200 kommuninvånare.

Staden kontaktar alla som beställt en vaccinationstid för vecka 12.

– Annulleringen av vaccinationstiden kräver inga åtgärder från kundens sida. Vi meddelar per textmeddelande om den annullerade tiden till dem som beställt en vaccinationstid. De tider som beställts för måndag 22.3 annullerade vi redan under veckoslutet, berättar serviceansvarig Senja Kangas från grundtrygghetscentralen i Lovisa stad.

Enligt säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har två fall av hjärnventrombos rapporterats i Finland inom 4–10 dagar efter att man har fått AstraZenecas coronavirusvaccin. Båda patienterna har medicinska riskfaktorer associerade med blodkärlstrombos och undersökningen av patienterna pågår fortfarande. THL säger i sitt meddelande att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) undersöker ytterligare den möjliga kopplingen mellan vaccinet och två mycket sällsynta former av blodkoaguleringsstörning. Dessa är förknippade med minskat antal blodplattor och en ökad tendens till blodkärlstrombos. Enligt uppgifter från EMA har biverkningarna associerade med AstraZenecas vaccin främst förekommit hos kvinnor under 55 år och inträffat under de första två veckorna efter att man fått vaccinet.

De två fall som nu rapporterats i Finland kan anknyta till de blodkoagulationsstörningar som undersökts av EMA. I enlighet med försiktighetsprincipen har THL beslutat att avbryta administrationen av AstraZenecas vaccin i Finland tills ytterligare information finns tillgänglig om fallen och förekomsten av ett eventuellt orsakssamband kan bedömas. Avbrottet trädde i kraft omedelbart.

THL kommer att omvärdera situationen under pågående vecka och vaccinationer med AstraZenecas vaccin kommer att fortsätta tidigast måndag 29.3.2021. Vaccinationerna med andra coronavirusvacciner fortsätter normalt.

Anvisningar till dem som fått AstraZenecas vaccin

  De exceptionella symptomen som observerats är ytterst sällsynta. Även om det ännu inte råder någon säkerhet om de observerade koagulationsstörningarna är relaterade till vaccinationen, rekommenderas det att alla som har fått AstraZenecas coronavirusvaccin håller ett öga på onormalt svåra symptom som eventuellt börjar först mer än tre dagar efter vaccinationen. Du ska söka vård omedelbart om du upplever kraftig huvudvärk som klart fortsätter att förvärras eller om det förekommer mycket kraftigt ökande blåmärken på huden eller slemhinnorna.

 

Mer information till medier:

ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi

serviceansvarig Senja Kangas, tfn 044 505 1978, senja.kangas@loviisa.fi