Utvärderingsarbetsgruppens infotillfälle bandas och publiceras på kommunens hemsida och i facebook

Utvärderingsarbetsgruppens infotillfälle bandas och publiceras på kommunens hemsida och i facebook. Efter det kan frågor ställas per e-post kunta@lapinjarvi.f samt med textmeddelande eller WhatsApp tfn 044 722 2950.