Utbilda dig till volontär: Kraft i åren

Hej Du aktiva volontär!

Har du någonsin funderat på att leda en träningsgrupp för lokalbefolkningen? Den utbildning som behövs för att leda gruppen är nu tillgänglig då Lappträsk kommun har antagits till Äldreinstitutets program Kraft i åren. Kraft i åren-programmet anordnar utbildningar för volontärer under våren. Efter utbildningen kan instruktören ordna ledda idrottsaktiviteter i Lappträsk kommuns lokaler, speciellt för de äldre.

Gratis utbildningar för Kraft i åren-Mentorskommuner
Du kan anmäla dig till utbildningarna nedan via webbplatsen för Kraft i åren. Anmälningslänkar till utbildningen finns i Äldreinstitutets utbildningskalender. Det mesta av utbildningen sker på distans, men en del utbildningar ges även som närutbildning. Blir du antagen till närutbildning står kommunen för eventuella rese- och logikostnader.

Kom ihåg att anmäla dig till utbildningarna i tid. Anmälningsperioden slutar 2-3 veckor innan evenemanget. Innan man anmäler sig till utbildningen är förutsättningen för deltagande att kontakta Mikaela Fabritius, bildningsväsendets sekreterare, förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi eller tel 044 751 3191. Mikaela samlar in namnen och samordnar deltagandet i utbildningen. Högst tre personer från en kommun kan delta i varje utbildning.

UTBILDNINGSKALENDER VÅREN 2022

Motionsrådgivning för äldre, E-utbildning
16.2.2022

Kraft av distansgymnastik, E-ledarutbildning
16.02.2022

Enkla seniordanser, E-utbildning
17.02.2022

Styrke- och balansträningar på distans, E-utbildning för volontärer
18.02.2022

Styrke- och balansträning inom distansträning, E-utbildning för volontärer
09.03.2022

Träning och kost för äldre E-utbildning
21.03-22.04.2022

Promenadkompis, E-ledarutbildning
23.03., 05.04., 20.04.

Konditions Vårdare, hybridutbildning
30.03., 28.04. (Jyväskylä) och 11.05

Motionsrådgivning för äldre, E-utbildning
31.03.2022

Styrke- och balansträning på distans, E-utbildning för volontärer
07.04.2022

Styrke- och balansträning på distans, för volontärer, Helsingfors
12.04.2022

Ideér till motionsledning för äldre 2, Tammerfors
13.04.2022

VoiTas utbildarskolning, styrke- och balansträning för äldre, Joensuu
26.04-27.04.2022

Ideér till utomhusmotion för äldre, Jyväskylä
28.042022

Att leda senior dans II fortsättningskurs, Helsingfors
13.05-14.05.2022

Glädjen i att dansa sittande – med stöd av en stol, Helsingfors
13.05.2022

VoiTas utbildarskolning, styrke- och balansträning för äldre, Uleåborg
01.-02.06.2022

Mer information hittas i Äldreinstitutets utbildningskalender: www.voimaavanhuuteen.fi

Föranmälan till utbildning:
Bildningsväsendets sekreterare Mikaela Fabritius

förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi eller tel 044 751 3191.