Uppmaning av förflyttning av fordon i Kimoböle

Ägaren till bilen vid Kausalavägen 20 i Kimoböle ombeds att flytta fordonet före den 9.9.2022, annars kommer kommunen att överföra fordonet på ägarens/innehavarens bekostnad till kommunens depå, varefter fordonet överförs till kommunen,
och beslutet om skrotning kommer att fattas den 10.10.2022.

Reg.nr: UGS – 260

Aki Kantele
teknisk arbetsledare