Unicef barnvänlig kommun: Kartläggningsundersökning

Kära Lappträskbor!

Vår kommun deltar i Unicefs barnvänliga kommunprojekt. Syftet med verksamhetsmodellen är att främja förverkligandet av barnets välbefinnande och rättigheter i kommunen.

Du kan delta i utvecklingen av verksamhetsmodellen genom att svara på följande frågor som är avsedda att kartlägga den aktuella situationen i vår kommun. Svaren är avsedda att höra barns och ungdomars röster.

Länk till undersökningen: Klicka här