Ungdomsväsendets program under sommarlovet

1.6 – 2.6

BARNEN KOCKAR: LÄGER

4H:s Barnen kockar läger för 8-12-åringar på Färdighetshuset i Porlom. pris 50 euro. ANMÄL DIG 28.5! Tilläggsinformation och anmälning: http://ampu.4h.fi/leirit/lapinjarvi/

Arr. Amppus 4H-förening

3.6 – 4.6

FILMLÄGER

4H:s filmläger på ungdomsgården i Kapellby. Pris 50 euro. ANMÄL DIG 27.5! Tilläggsinformation och anmälning: http://ampu.4h.fi/leirit/lapinjarvi/

Arr. Amppus 4H-förening

3.6 – 4.6

NATT-UNKAN

Vårsäsongens avslutning. Ungdomsgården är öppen från onsdag kl. 16:00 till torsdag morgon kl. 09:00. Vi kockar, poppar, spelar och ser på film. Anmälningar till Pete eller Sonja. Du behöver vårdnadshavares tillåtelse att delta. Tilläggsinformation: 044 720 8654/Pete

6.6 – 7.6

KÄPPHÄSTLÄGER

4H:s käpphästläger i kirkonkylän koulu. pris 10 euro. ANMÄL DIG 27.5! Tilläggsinformation och anmälning: http://ampu.4h.fi/leirit/lapinjarvi/

Arr. Amppus 4H-förening

8.6 – 9.6

FORSPADDLINGSLÄGER FÖR UNGA

Äventyr för över 13-åringar! På kursen går vi igenom grunderna i forspadd-ling och tränar personliga paddlingsfärdigheter. Meningen är att efter kursen kan deltagarna hantera grundteknik i forspaddling samt förstå sig på risker och säkerhet i forspaddling. På den här kursen behöver man inte ha tidigare erfarenhet av forspaddling, intresse och lust att lära sig något nytt räcker. Pris 50 euro innehåller övernattning på Ahvios koulu samt padd-lingsredskap. Transport med samåkning på måndag, retur tisdag ca kl. 16.

Anmälning och tilläggsinformation: pete/ 044 720 865

11.6 – 12.6

SHAPES AND SOUNDS

Konstverkstad på Unkan och i närområdet. Över 13-åringar. Vi karvar ut ljud och släpper loss i formernas värld. 16:00-20:00 i två dagar. Gratis. Tilläggsinformation och anmälning: Pete/ 044 720 8654

15.6 – 17.6

HAVSPADDLINGSLÄGER FÖR UNGA

Tre dagars paddlingsutflykt med kajak från Kotka hållet till Lovisa 15.-17.6.2015. Övernattning i skärgården i eget tält. Maten tillagar unga själv med lägerkök. Lista över utrustning och övrig info i lägerbrevet. Över 13-åringar, pris 50 euro, syskonrabatt 25 euro, innehåller paddlingsutrustning och mat. Lämpar sig för hurtiga ungdomar med intresse för paddling. Tidi-gare erfarenhet i paddling är inte ett måste. Anmäl dig snabbt. Pete/ 044 720 8654

21.6 – 27.6

BACK TO NORTH -VANDRINGSÄVENTYR

K-13. Vandringsresa i Lappland för unga 21.-27.6.2015. Pris 150 euro. In-nehåller resor och handledning under vandringen. Deltagaren ansvarar själv för kosthåll. Övernattning under vandringen i tält eller motsvarande. Läm-par sig för alla hurtiga ungdomar som är redo att utmana sig själv. Tidigare erfarenhet av vandring är inte nödvändigt. 14 personer ryms med. För-skottsbetalning 50 euro i samband med anmälan. Läger-info till deltagarna och intresserade vårdnadshavare: 10.6. klo: 17 Unkan i Lappträsk. Anmäl dig snabbt.

Pete/ 044 720 8654

5.8

UTFLYKT TILL BORGBACKEN

Ungdomsväsendets utflykt till Borgbacken. Bussen 10 euro. Start kl. 09:00 från Mehiläispesä. Retur från Helsingfors kl. 18:00. Under 12-åringar med vårdnadshavare. Reservera din plats i tid: Pete/ 044 720 8654